Jyty JärviLakeus ry:n VUOSIKOKOUS

28.9.2018 klo 19

Härmän Kylpylä, kokoustila nro 2

Ensin kokoustetaan ja sit ruokaillaan.

Kaikki jäsenet tervetulleita!

Ilmoita tulostasi Anulle  viimeistään 26.09.2018 s-postilla
anu.vahala@lappajarvi.fi tai 06-24125612